Stockholm

Byggstart av Värtapiren redan i höst

1:13 min

Redan i år kan den stora om- och utbyggnaden av Värtapiren i Värtahamnen vid Hjorthagen i Stockholm vara igång. Stockholms hamnar och Exploateringskontontoret har nu kommit överens om ombyggnaden.

– Ja tar man det här beslutet innan sommaren kommer vi knyta det största kontraktet ommedelbart därefter och entreprenören kan vara på plats i september, oktober någon gång, säger Per Ling-Vannerus som är projektledare för bygget vid Stockholms hamnar AB.

Det slutliga beslutet om utbyggnaden tar kommunfullmäktige i Stockholm. Stockholms hamnar hoppas att det görs innan sommaren. Då kan ombyggnaden vara igång framåt årsskiftet.

Enligt Per Ling-Vannerus är miljön den stora vinnaren på ombyggnaden. Bland annat för att biltrafiken till och från hamnen kommer ledas ut i Norra länken så hela södra värtanområdet kommer avlastas från trafik enligt honom.

Men Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har överklagat byggplanerna, till Högsta domstolen, men Miljö-överdomstolen har godkänt att bygget fortsätter trots att Högsta domstolen inte tagit ställning i frågan. Föreningens ordförande Per Schönning använder också miljöargument när han vill stoppa bygget.

– Det största problemet är faktiskt utbyggnaden av Värtapiren som ska bli 1,5 gång så stor som Riddarholmen, och det för ju med sig att man ökar färjetrafiken, det blir stora negativa miljökonsekvenser då, säger Per Schönning.

Fråga