Äldreboende privatiseras i Täby

Åkerby äldreboende i Täby ska inte längre drivas i kommunal regi. Det har socialnämnden beslutat.

Från och med 1 januari nästa år ska boendet drivas i privat regi. Personalen på äldreboendet hade anmält sitt intresse för att i samarbete med Norrorts omvårdnadsservice ekonomiska förening driva äldreboendet.