Dyrare köpa loss småhustomt i Botkyrka

Det ska bli dyrare att köpa loss sin småhustomt i Botkyrka Kommun- precis som det redan blivit i Stockholm.

I år är priset 58 procent av taxeringsvärdet, men från nästa år höjs det till 70 procent.

Det betyder att en tomt i Botkyrka som är värderad till en halv miljon kronor och idag kostar 290 000 kronor att köpa loss, från årsskiftet kommer att kosta 350 000 kronor att köpa loss.