Stockholm

Romskt Kulturcentrum tappar bidrag

1:33 min

Romskt Kulturcentrum i Gubbängen får inte fortsatt stöd av Stockholms stad. Pengarna har blivit beviljade i budgeten, men kommer inte betalas ut på grund av misskött ekonomi.

– Det är väldigt beklagligt att vi inte kunnat föreslå nämnden att bevilja det stöd som de har ansökt om. Men eftersom Romskt Kulturcentrum i dag har mycket stora skulder till Kronofogden med flera, och man har misskött ekonomin på flera olika sätt så kunde vi inte göra annat än att föreslå att man avslår ansökan, säger Berit Svedberg vid Kulturförvaltningen i Stockholm.

Romskt Kulturcentrum har funnits sedan 2001 i Gubbängen söder om Stockholm, och är en verksamhet som finansierades av statliga Kulturådet och Stockholms kulturförvaltning.

Centrets huvudsyfte har varit att synliggöra romsk kultur och att bedriva informationsverksamhet för romer och för allmänheten. Enligt information på RKC:s hemsida ska centret ska vara en mötesplats där romer och icke romer möts för att ta lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter, men Berit Svedberg förklarar att centret har stora skulder och använt pengar på ett felaktigt sätt.

– Styrelsen och ledningen för romskt kulturcentrum har ju inte gjort det som ska göras. Det saknas eller det finns brister i underlag för kostnader på drygt 900 000 kronor. De har en hyresskuld som för ett tag sedan var på 400 000 kronor. De har använt pengarna till ändamål som inte är förenliga med förvaltningens riktlinjer för stöd. Bland annat har man tagit pengar och gett stöd till ett religiöst samfund. Det är inte ok, säger Berit Svedberg vid Kulturförvaltningen i Stockholm.

Styrelseordföranden för Romskt Kulturcentrum, Lars Demetri, håller inte med och säger att anklagelserna är falska och att de är personliga angrepp.

– Jag ser direkt att det är ett angrepp, ett falskt angrepp. De vill kasta bördan, de som har sammangaddat sig. Jag ser det här som en komplott. Jag kallar det för en komplott, för hade man velat göra det här på rätt sätt så hade man kunnat göra det tillsammans med mig och med de andra styrelseledamöterna för att göra en rekonstruktion, säger Lars Demetri, styrelseordföranden för Romskt Kulturcentrum.

Men Lars Demetri säger att han tycker att han gjort fel när det kommer till den ekonomiska biten och att han borde ha gjort mer.

– Mitt fel som styrelseordförande har varit, det tar jag på mig, att jag borde ha varit mycket mer involverad i det ekonomiska. Jag har inte alls varit inblandad i det ekonomiska.

Berit Svedberg förklarar att pengarna som varit avsatt för RKC ska gå till att främja romsk kultur och att hon hoppas på nya långsiktiga samarbeten med nya romer.

– Vi vill ju avsätta de pengar som vi tidigare har avsatt, senaste året var det 1,4 miljoner, de pengarna vill vi ska gå till romsk kultur. Dels är det angeläget att fira årets 500 års-jubileum av romer i Sverige. Men ännu mera angeläget är det att hitta aktörer för att etablera en mera långsiktig verksamhet för romer i Stockholm, Säger Berit Svedberg, chef för Kulturförvaltningen i Stockholm.

Rikard Jansson, SR International
rikard.jansson@sr.se