Kritik mot Södertälje Kommun för arkitekttävling

Södertälje kommun kritiseras starkt för hur de utformat en inbjudan till arkitekter att rita ett nytt stadshus. Arkitekternas fackförbund ”Sveriges Arkitekter” menar bland annat att kommunen utformat det hela som en tävling trots att kommunen bara ville ha en skiss.

Något som sänder fel signaler om både uppdrag och ersättning enligt Thomas Nordberg, tävlingssekreterare på Sveriges arkitekter

- Det var aldrig kommunens avsikt att det skulle vara en sådan genomarbetad tävling utan det dom var ute efter och är fortfarande ute efter är nån sorts mycket enklare designkoncept, man kan kanske beskriva det som ett varuprov från arkitekterna, säger Thomas Nordberg till Radio Stockholm.

Sveriges arkitekter menar också att ersättningsnivån borde vara betydligt högre med hänsyn till hur annonsen var utformad. Kommunen erbjuder 50 000 kronor men förbundet menar att minst det tredubbla vore rimligt.

Tiden mellan inlämning och urval var bara en helg, alldeles för kort tid enligt Thomas Nordberg som menar att det kommer runt 100- 150 ansökningar vid ett sånt attraktivt uppdrag som stadshus i regionen kring Stockholm.

Arkitekternas fackförbund ”Sveriges Arkitekter” tycker inte heller att det hela var annonserat på rätt sätt. Eftersom det rör sig om ett så pass stort projekt ska det annonseras över hela Europa.

Kommunen har tagit åt sig av kritiken och gjort om annonseringen.

- I princip är det samma sak fastän vi har längre tider hela vägen och sen är det mycket tydligare förklaring kring vilken typ av tävling vi har tänkt oss, säger Lotta Lindstam, stadsarkitekt i Södertälje till Radio Stockholm.