Klart med studentbostäder i skatteskrapan

Det blir studentbostäder i skatteskrapan i Stockholm. Boverket ville stoppa ombyggnaden, med hänvisning till trafikbullret på Götgatan. Men länsstyrelsen anser att boendet blir acceptabelt trots trafiken, och det beslutet kan inte överklagas.