Sollentunahem säger upp personal

Det kommunala fastighetsbolaget Sollentunahem planerar att omorganisera och samtidigt avskeda uppemot 30 personer, vilket motsvarar drygt var fjärde anställd.

Nedskärningen ska, enligt bolaget, ge besparingar för att klara av nödvändiga renoveringar och ombyggnationer.

Enligt Kitty Jeanson, informationsansvarig på Sollentunahem, pågår för närvarande samtal med berörda och genomgång av turordningslistor.

Det är främst tjänstemän och fastighetsskötare som riskerar att förlora sina jobb.