Kommuner i Stockholms län i unikt samarbete

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna blir från och med årsskiftet först i landet med att bilda en gemensam politisk nämnd för sociala frågor.

Samarbeten över kommungränserna är något som blir allt vanligare - även om det här är det längsta steget hittills. Sammanslagningar och samarbeten på det här sättet sker ofta för att effektivisera och för att kommunerna ska bli bättre på sina åtaganden gentemot kommuninvånarna.

- Men det finns en demokratisk risk med samarbeten över kommungränserna om inte medborgarna hänger med i den politiska beslutsprocessen och förstår vem som är huvudansvarig för ett politiskt beslut, säger Bo Per Larsson på Kommun- och landstingsförbundet.

Men när det gäller det samarbetsprojekt som nu är på gång i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby, kring sociala frågor, tror Bo Per Larsson att medborgarna nog kommer att ha nytta av förändringarna. Detta eftersom samarbetet i den nya nämnden kommer att vara avgränsat.