Slut för pappersinslamling vid dörren i norra Stockholm

Efter nyår kommer insamlingen av returtidningar utanför portar och villagrindar i norra Stockholms stad att tas bort.
Orsaken är arbetsmiljöskäl, och om det fungerar väl i norra delen av staden kommer de södra delarna att följa efter.

Arbetsmiljöverket anser att dagens sätt att hämta tidningar är för tungt och skadligt. Därför måste de som bor norr om Slussen nu börja att bära iväg sina tidningar till återvinningsstationerna i stället.

För att det här ska fungera, kommer det sättas upp fler tidningsbehållare vid de befintliga återvinningsstationerna i norra Stockholms stad. Dessutom kommer de nuvarande behållarna att bytas ut mot större kärl och nya tidningsbehållare ska ställas ut på ett 40-tal nya platser utöver de befintliga återvinningsstationerna.

Söder om Slussen kommer pappersinsamlingen vid portar och grindar att fortsätta som tidigare tills erfarenheterna från norra staden har utvärderats.