Stank avbröt landstingsmöte

Landstingsfullmäktige i Stockholm tvingades i förmiddags avbryta sitt möte om budgeten eftersom det luktade så illa i fullmäktigesalen. Efter vädring återupptogs mötet och budgetdebatten varade till 17-tiden.

Stanken kom från en slamtömning i landstingshuset.
- Lukten kom vare sig från höger eller vänster, sa landstingsfullmäktiges ordförande Conny Andersson, när mötet återupptogs sedan salen vädrats ut.

Efter en drygt fem timmar lång debatt fattade landstinget idag beslut om kommande års sjukvårdsbudget. Det innebär att länets vård 2005 kommer kosta drygt 35 miljarder kronor.

Debatten kretsade bland annat runt privat- eller offentligt driven vård, tillgänglighet och kostnader för utförd vård.

- De kommande åren ska vårdgivarna stimulera att tillhandahålla en vård med kvalitet, kostnadsökningen måste hållas på en fortsatt låg nivå, sa sjukvårdslandstingsråde Inger Ros (s).

Även de senaste årens händelser med psykiskt sjuka personer avspeglade sig i debatten. Politikerna har ofta kritiserats för bristande insatser, men majoriteten menade att kurvan vänts:

- Psykiatrin får idag något större andel av hälso- och sjukvården än när vi tillträdde, men fortfarande är det helt klart att det är otillräckligt, sa sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

Även om det i debatten finns tendenser till samsyn bland annat inom psykiatrin, så fick den röd/gröna vården få erkännande av den borgerliga oppositionen.
- I majoritetens budget sätts penningvärdet före människovärdet. Det som just nu ser ut som en stark ekonomi gynnar faktiskt inte patienterna, sa Pia Lidvall (kd).