Stockholm

Dement hittades sovande i snön

Ett demensboende i Hässelby i västra Stockholm anmäler att en boende försvann från sin lägenhet på natten och hittades först tidigt följande morgon, sovande i snön.

Den boende fick föras med ambulans till sjukhus eftersom kroppstemperaturen inte gick att mäta. Efter händelsen har boendet infört nya rutiner för hur säkerhetsspärrar och lås används.

Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Sarah.