Landstinget

Alla barn i Stockholm vaccineras mot hepatit B

Nästa år inför Stockholms landsting vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det framgår av alliansens budgetförslag som presenterades idag.

Inom flera andra landsting vaccineras redan barn under ett år mot hepatit B, men det är inte alltid gratis.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ingår inte hepatit B i den allmänna vaccineringen men det pågår just nu en utredning som kan ändra på det.

Hepatit B kan leda till svåra leversjukdomar.