Arbetsmarknad

Fler unga varken studerar eller jobbar

Antalet unga som varken har ett jobb eller studerar, ökar. I Stockholms län fanns det år 2009 24 000 personer i 16-25-årsåldern som varken arbetade eller studerade, och andelen är högre i länet än i riket i stort. Det visar en rapport från länsstyrelsen.