Stockholm

Läkare misstänks ha tagit betalt för remisser

En läkare vid Stureplans husläkarmottagning misstänks för att ha tagit betalt av patienter för att skriva remisser till andra specialister.

Hälso- och sjukvårdsförvaltning i Stockholms läns landsting ska nu göra en djupgående granskning av mottagningen.

Peter Lundkvist, enhetschef för närsjukvård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, skriver i ett pressmeddelande att läkarens agerande allvarligt bryter mot regelsystemet och att en oberoende revisor fått i uppdrag att granska hur Stureplans husläkarmottaging tagit betalt av patienter.