Stockholm

Retroaktiva hyror för 100 000

Över 100 000 hyresgäster som hyr av privata värdar har ännu inte fått årets hyra fastställd, skriver tidningen Hem & Hyra. Det innebär att väldigt många kommer att drabbas av retroaktiva höjningar när hyrorna väl är satta.

Störst har problemen varit i Stockholm där Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna inte kommit överens om något ramavtal. Följden har blivit att varje fastighetsägare i stället förhandlar direkt med Hyresgästföreningen.