Dyrare lära sig spela i Huddinge - men gratis för vissa

Det kan bli upp till 50 procent dyrare för barn i Kulturskolan i Huddinge att exempelvis lära sig spela ett instrument.

Kultur- och fritidsnämnden vill höja avgiften till 1 000 kronor per barn och termin. Samtidigt ska barn i delar av Huddinge kommun där  andelen barn i kulturskolan är låg, få gratis undervisning inom grundskolans ordinarie verksamhet.

Det är en politiskt enig kultur- och fritidsnämnd som vill att avgifterna för kulturskolan ska höjas med nästan 50 procent eller från 670 kronor per barn och termin till 1000 kr termin.

Den ska inte beröra dem som spelar piano som redan har en avgift på 1000 kr.

Höjningen är tänkt att börja gälla från höstterminen nästa år och ska finansiera kostnadsfri undervisning under skoltid i områden som Vårby, Skogås och Flemingsberg där inte lika många barn går i kulturskolan som i centrala Huddinge.

Men det är inte bara för att sprida kulturskolan som höjningen genomförs, enligt  Emil Högberg som är socialdemokratiskt kommunalråd och  ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge:

-Vår budget måste vara i balans och vi måste bekosta de pris- och löneökningar som sker inom hela nämndens verksamhetsområde.

Han anser också att det finns en risk att prishöjningen stöter bort barn.  

-Men den risken övervägs av att fler får en möjlighet att komma i kontakt med kulturskolan.