SÖDERTÄLJE

Södertälje växer

De närmaste tio åren kommer Södertäljes befolkning att växa med cirka tio procent. Den prognosen gör kommunstyrelsekontoret.

Det betyder att Södertälje år 2021 beräknas ha nära 97 000 invånare, jämfört med dagens cirka 87 700.

Den grupp som framför allt väntas bli större är äldre personer i åldern 75-79 år.