Inget åtal mot Kronobergshäktets chef

Trots att Kronobergshäktet flera gånger har brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud att låsa in intagna i andra utrymmen än ordinarie celler, kommer häktets chef Lars-Åke Pettersson inte att åtalas för brott mot arbetsmiljölagen.

Åklagaren har beslutat lägga ner förundersökningen, eftersom han anser att de avvisiteringsrum som använts är tillräckligt säkra.
Häkteschefen Lars åke Pettersson är av en annan åsikt.
- Jag anser fortfarande att det är ovärdigt och omänskligt att låsa in människor i gallergrindsförsedda bås som är mindre än en kvadratmeter, säger han till Radio Stockholm och tillägger:
- Låser man in en person i ett sånt utrymme i tio timmar så laddar han upp en oerhörd aggression mot den människa som har låst in honom där. Därmed blir det också farligt för personalen, när vi tvingas använda de här små båsen.