Fler elever ska få del av kulturskolan i Huddinge

Fler elever i grundskolan i Huddinge Kommun ska få ta del av Kulturskolan under ordinarie skoltid. Det föreslår kultur- och fritidsnämnden i kommun. Tanken är att barn i kommundelar där inte så många spelar instrument ska få chansen att prova på.

Som det är nu kommer de flesta av Kulturskolans elever från centrala Huddinge. Men de postiva erfarenheterna från Vårby där man sedan sex år tillbaka integrerat kulturskolan i ordinarie skolverksamhet gör att kommun nu vill utöka det hela till Flemingsberg och så småningom också Skogås.

Den utökade kulturskoleverksamheten ska bla finansieras med en 50-procentig höjning av den ordinarie Kulturskolans avgifter som just nu är 1000 kr/termin.