Äventyrsskola planeras i Järna

I Järna utanför Södertälje planeras nu en äventyrsskola. Det är Eneskolan som har planer på ett sorts fångarna på fortet - fast i skolmiljö. Meningen är att ungdomar genom utmaningar och samarbete ska stärka sitt självförtroende.

- Det kan vara allt från klättring på klättervägg till att åka linbana. Det här vill vi göra för att erbjuda våra ungdomar olika kickar som dom idag kanske får genom klottring, skadegörelse och annat, säger projektledaren Håkan Olsson till Radio Stockholm.

Någon kilometer från Järna centrum och Eneskolan står ett sädesmagasin i stort sett tomt. Skolan vill ta över byggnaden och göra om den och den närmaste omgivningen till ett äventyrscenter med spännande banor.

En av idéerna är en fristående vägg som deltagarna måste ta sig över och det går bara genom planering och samarbete. Efteråt kan man prata om hur man gjorde och hur man kunde ha gjort.

Planerna är ännu i sin linda, det handlar som vanligt om pengar och kommunala beslut. Men längre fram kan man tänka sig att bjuda in elever från det invandrartäta Södertälje, så att ungdomarna kan få jobba ihop.

- Det finns motsättningar beroende på hur det ser ut inne i Södertälje och här i Järna. Så vi vill ta ut grupper och jobba med dem tillsammans här och då är både samtalen och övningarna viktiga som vi ser det, säger projektledaren Håkan Olsson till Radio Stockholm.

Stefan Ruocco, rektor på Eneskolan i Järna säger till Radio Stockholm att om man får grupper som fungerar tillsammans så blir det också bättre undervisning på dom övriga lektionerna.