1 av 3
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto:Bertil Ericson/Johan Nilsson/Scanpix
2 av 3
nfrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd
3 av 3
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd svarade på frågor om tågstrulet. Foto: Anna Westberg/P4 Radio Stockholm.
TÅGKAOS

Minister svarade på frågor om tågstrulet

Efter senaste veckans haveri inom kollektivtrafiken med timslånga tågstopp i Stockholmsområdet kunde lyssnarna chatta med infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Läs hela chatten här.

moderator: Hej! Klockan 16 börjar chatten, men ni kan ställa era frågor redan nu.

11:33, 31 maj 2012

<

Jan Fagerlund: Är det inte dags att någon tar sitt ansvar? Sedan uppdelningen mellan olika ansvarsområden Banverket, SJ, SL, Trafikverket m.fl. tidigare fungerade det bättre än idag, kanske det är dags attåtergå?

Catharina Elmsäter-Svärd: Hej Jan. regeringen är ytterst ansvarig- När det gäller drift o Underhåll är det trafikverkets uppdrag att samordna och ha ett helhetsansvar. Det fanns fler skäl som gjorde att den tidigare S-regeringen valde att dela upp SJ i olika delar. När det gäller underhållet har en uppbyggd kunskaps- och erfarenhets bank byggts upp. tror det vore synd att i dagsläget fokusera på organisationsförändringar, när det är mer av underhåll som behövs för att återställa järnvägen i det skick som den en gång i tiden var byggd för Cathis

15:59, 31 maj 2012

Bosse Livsnjutare: Har slutat åka pendeltåg på grund att jag inte kan lita på punktligheten, Tar bilen till Farsta och därifrån tunnelbana. När kan jag börja åka pendeltåg igen?

Catharina Elmsäter-Svärd: hej Bosse. Kapaciteten på spåren är en viktig faktor för att alla olika typer av tåg ska komma och gå punktligt. Därför är bygget av citybanan en av de viktigaste åtgärderna, då får pendeln eget spår och station. Klar 2017. Under tiden tills dess är det att minska sårbarheten. Redan har detta börjat få effekt. Ser att SL resandeundersäkning åter pekar uppåt, dock inte lika mkt på pendeln. Cathis

16:01, 31 maj 2012

has: vad har du för åtgärdsplan på kort och lång plan om detta fortsätter med alla tågstopp så tar många bilen för alltid

Catharina Elmsäter-Svärd: Hej has Vi har noga tittat på vad som orsakar felen för att veta Vad behöver göras. När kan det görar, veta vad det kostar och nu se hur det ska finansieras. detta görs i perspektivet nu till 2015, 2016-2021, 2021-2050 Redan under de senaste åren har anslaget för drift o underhåll ökat väsentligt och vissa projekt o arbeten har tidigarelagts Cathis

16:03, 31 maj 2012

Catharina Elmsäter-Svärd: has I många år har kraftförsörjningen till tåg varit sårbar, särskilt i stockholm- Mälardalen. Därför har vi investerat 300 mkr i europas modernaste omformarstation. När en kabel skulle bytas uppstod en ljusbåge, och rök utvecklades. Säkerhetssystem slog till och stängde ner. Detta är högteknologi. MEN hade inte säkerhetssystemet slagit till kunde effekten och stoppet blivit betydligt längre. Cathis

16:05, 31 maj 2012

<

Moa: Varför väljer du hellre att sänka restaurangmomsen än att investera de miljarderna i Sveriges eftersatta järnväg?

Catharina Elmsäter-Svärd: Moa, vi gör faktiskt både och. Restaurangmomsen är viktig för den bransch som framförallt anställer unga människor, det är bra. Samtidigt har vi avsatt historiskt mkt till bla järnvägen. Cathis

16:06, 31 maj 2012

Erik Davidsson: Alla pratar om att det var bättre förr? Men var det verkligen bättre förr eller är det så att man nu äntligen faktiskt diskuterar de problem som finns öppet?

Catharina Elmsäter-Svärd: Erik uppenbarligen var inte allt bättre förr, annars skulle inte den tidigare s-regeringen välja att ex göra om SJ och dela upp verksamheten och för 10 år sen använda upphandling som ett effektivare sätt att kvalitetsöka verksamheten. Men det är viktigt att vårda reformer, följa upp och hela tiden utveckla till det bättre Cathis

16:07, 31 maj 2012

Tord Jern: Åker från Gnesta med pendeltåg till Rönninge och därefter cyklar jag till Norsborg. Morgnarna har fungerat men ej när jag ska åka hem. Hur gör jag när det är ersättningsbussar som ej tar cyklar. Kan ej ställa cykeln i Rönninge pga stöld och ej heller cykla på vägen mellan Mölnbo-Gnesta.

Catharina Elmsäter-Svärd: Tord Problemet med att kunna ta med cykel är bekant. men vet att SL, som har ansvaret för detta i Sthlm arbetar aktivt med frågan. Likaså kommunerna kommer mer och mer med bra ideer om parkering som är säker. det är bra Cathis

16:09, 31 maj 2012

Christian Schiebe: Jag som många andra upplever att tågresandet endast har försämrats sedan SJ har tvingats lämna arenan som ensam aktör. Det har blivit dyrare, sämre, mindre pålitligt. Valmöjligheten är en chimär, då alla aktörer är hänvisade till samma dåligt underhållna spårnät och konkurrerande tåg inte kan köras samtidigt. Hela avregleringen verkar som ett högermantra; regeringen verkar stoppa huvudet i sanden och inse det totala misslyckande med denna satsning. Kan du själv se några som helst fördelar med det nya systemet-åker du själv någonsin tåg? Om staten skulle ta hela ansvaret för tåget, fanns det åtminstone chansen att samordna insatser, göra de rätta prioriteringarna och inte kasta pengarna i sjön av privata företag, som är tvungna att se till sitt eget bästa och inte kan ta ett samhälleligt ansvar.

Catharina Elmsäter-Svärd: Christian Tidigare har jag åkt tåg väldigt mkt, som pendlare mellan Södertälje och Stockholm. När det gäller avregleringen på persontåg, så är det först från och med i år som den gäller fullt ut. Det många kännerigen är att regioner, landsting har upphandlat trafik sen ett antal år tillbaka. Godstågen däremot har varit avreglerade snart 15 år, och inte många vill gå tillbaka till det som var förr. När det gäller priset, så vet jag att SJ och andra arbetar med kundfokus och det finns olika typer av priser. Men vi kommer att följa utvecklinge. Målet är att fånga möjligheter för varje resa, göra det enklare med biljetter, information och garantier Cathis

16:11, 31 maj 2012

has: Tycker du att godstrafiken på vägarna tar sina kostnader H

Catharina Elmsäter-Svärd: has Det är inte lätt att svara på. därför har vi bett en av våra myndigheter att se över vilka kostnader som de olika trafikslagen faktist tar ut. I dagsläget är det tåget som minst står för sina kostnader, kanske inte det du tänkte på ? Grundprincipen är att varje transportslag ska stå för sina kostnader Cathis

16:13, 31 maj 2012

has: glesbygden drabbas när inte tågtrafiken fungerar kommer trafikverket få mera pengar

Catharina Elmsäter-Svärd: has för två år sedan beslutade regeringen om en satsning för de kommande 12 åren. bla 64 mdr för drift och underhåll och 65 mdr för nya investeringar. Nu ser vi över vad som behöver kompletteras för att få bort flaskhalsar, kapacitetsbrister m.m Redan 2011, och åren 2012. 2013 har vi fört till extra medel så att vissa arbeten kan tidigareläggas. Cathis

16:14, 31 maj 2012

Carina Svendsen: Känner du inte att din tid är något felprioriterad när du har tid att chatta om problemen, snarare än att lösa dom? Dom är ju väldigt lättlösta, men ni vill inte. Det är väl bara lösa problemet, det har inte alltid varit såhär, varför är det så nu? (är den fråga ni borde ställa er, kontakta mig om du inte kommer på svaret)

Catharina Elmsäter-Svärd: Carina. jag har ett ansvar att även möta människor i deras frågor och funderingar Däremot är det inte jag personligen som lägger makadam, byter växlar eller ska skotta snö. Det har vi annan kompetens som gör. jag sätter mål, anslår medel och följer upp att de myndighetar jag har fungerar och gör sitt arbete Cathis

16:16, 31 maj 2012

Lilla Voffssan: Jag cyklar varje dag till jobbet för att slippa tågeländet. Hur kommer du till jobbet? Privatchaufför?

Catharina Elmsäter-Svärd: Lilla Jag har i 20 års tid, pendlat med bil eller tåg. Nu som statsråd har jag inte samma möjlighet till det, av andra skäl. Men jag försöker ändå att resa så mkt som möjligt med alla trafikslag Cathis

16:17, 31 maj 2012

BK: Hej! Jag bodde länge i Flemingsberg i Huddinge kommun, men flyttade nyligen därifrån eftersom jag inte längre orkade vänta på sena pendeltåg, särskilt på vintrarna. Jag flyttade för att jag hade råd. Tror du att det på sikt finns risk att bara fattiga stannar kvar på områden längst pendeltåget, att pendeltåget blir fattigmannens taxi?

Catharina Elmsäter-Svärd: BK jag kan förstå din situation och val, det är många som till slut gör dessa övervägande om inte pendlig kan fungera som den ska. De två vintrar vi ha de tidigare var extrema, även vädermässigt. Men alla inom tågbranschen har utvecklats och samarbetar bättre. Men för mig är det vitkigt att säga, det är inte vintern som är järnvägens problem. det är snarare sårbarheten av många år eftersatthet, allt fler tåg av olika slag på spåren med kapacitetsbrist vissa tider och vissa ställen. Flemingsberg är ett sådant, Nu byggs citybanan som ökar kapaciteten inte minst för pendeln. Underhållet, att förebygga hellre än akuta avhjälpande har fått ökat fokus. Stockholm behöver mer av allt, i en region som växer o växer Cathis

16:20, 31 maj 2012

Erik Davidsson: Kollektivtrafiken handlar ju om mer än bara tåg, många av oss åker buss ja även båt kollektivt. Vad gör regeringen för bättre transporter på väg och vatten för att även det ska fungera bättre?

Catharina Elmsäter-Svärd: Erik Vi har precis antagit en ny kollektivtrafiklag. den gör det möjligt för även kommersiell trafik att köra i en kommun, liksom att kollektivtrafik numer får köra över en länsgräns- utan att fråga regeringe om lov. I kollektivtrafiken ska även transporter på vatten vara med Cathis

16:21, 31 maj 2012

moderator:

Hej! Moderatorn här. Ni har 10 minuter till på er att ställa frågor till Catharina Elmsäter-Svärd. Välkomna att ställa er fråga!

16:21, 31 maj 2012

Emm Täväla: Varför är det så många återkommande störningar just nu?

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi tittar på de olika, och så här långt ser vi att det är helt individuella fel - inget som hänger ihop. Olyckor, incidenter kommer alltid att ske- frågan är hur snart de kan åtgärdas. Men än viktigare arbetar vi med att förebygga, genom att byta ut material innan de går sönder. Då kan det göras mer planerat och info ges i tid Cathis

16:23, 31 maj 2012

mk: De olika aktörerna utgör ett stort problem Inväntar inte varandra. SKyller ifrån sig. Pålitligheten med att ta sig till och från jobbet är minimal. Jag åker med tre olika aktörer varje dag. INGEN tar hänsyn till den adre. Ochså i planeringen av tidtabeller verkar det ha spårat ur. Av 4 timmars resande/dag är 1 tim 10 min VÄNTETID. Och jo det satsas på mälardalen och stockholmsområdet. men vad med uddevalla Varberg skövde varberg. Vi är MÅNGA som pendlar varje dag de här sträckorna. Ta en titt på hur långa väntetider det är i Herrljunga

Catharina Elmsäter-Svärd: mk Inom samtrafiken, alla olika resebolag, pågår ett bra utvecklingsarbete hur man som resenär ännu bättre ska skunna få information, köpa biljett etc så sömlöst som möjligt. Även att trafikbolagen ska underlätta hela resan. Ett bra hjälpmedel är en app för mobil som heter resrobot.Precis det du nämner kan lättare uppnås om alla utgår från resenären. Cathis

16:25, 31 maj 2012

mk: Ett litet minimalt problem av välfärd VArför kan inte internetuppkopplingen vara gratis? HAr man som jag flera byten med ca 20 45 min intervaller vill man inte betala för att bli avbruten hela tiden.Helst vill man ju kunna sköta saker som man inte hinner hemma pga långa restider

Catharina Elmsäter-Svärd: mk bra fråga, och allt fler önskar detta. jag vet att Jernhusen som har flera av våra stationer erbjuder detta. som ett nästa steg är även att man ska komma in på deras sida när man öppnar upp datorn, och då också få tillgång till bra trafikinformation, t.ex vid störnigar Men ju fler som påtalar detta för operatörerna som kör desto bättre. På buss har t.ex Swebuss fritt internet Cathis

16:27, 31 maj 2012

Olle: Med tanke på stora konsekvenser av störningarna i sthlmregionen, är det rimligt att det skulle satsas mer på upprustning här än i andra delar av landet? Att kollektivtrafiken prioriterades i just Stockholmsområdet? Skulle det vara samhällsekonomiskt lönsamt? Tex T-bana till nacka?

Catharina Elmsäter-Svärd: Olle I den förra infraproppen gjordes ett särkilt sthlmpaket om 100 mdr. Vi fortsätter det arbetet, för det är här som flaskhalasr och kapacitetsbrister finns. Därför byggs bla citybanan, för att åtgärda getingmidjan över saltsjö- mälarsnittet. Nu har även landstinget, kommunerna i sthlm, nacka påbörjat en förstudie för tunnelbana till nacka. Det är bra Cathis

16:28, 31 maj 2012

Marie: När det är problem med pendeltåget står det oftast 5 min och så räknas det ner väldigt långsamt. När det länge stått 1 min står det helt plötsligt tåg inställt. Så börjar det på nytt igen. Varför inte skriva direkt att det är 30 min försenad iställlet för 5 min? Och flera tåg kan inte bli helt plötsligt inställda! Detta gör att folk står och väntar istället. Bättre information och även vid busshållplatser skulle hjälpa att man kan välja andra sätt att ta sig till jobbet. Jag kan välja att ta buss både till gröna och rödalinjen om jag får information redan vid busshållplatsen! Men även vid pendeltåget kan jag tar andra bussar om jag vet att det tar 30-60 min istället för 5 min. Varför kan man inte efter så många år ge ärlig information?

Catharina Elmsäter-Svärd: marie Mkt relevant fråga. Trafikverket arbetar med alla operatörer för att få så bra och användarvänlig information som möjligt. >inte minst för att utveckla olika social medier för snabb info. på de andra tågen finns ex SJ app för mobilen, tågkoll mm som man kan följa störningar och få spårinfo. Samma finns på SL app Men mer kan utvecklas. och det behövs för att kunna göra prioriteringar tack för din synpunkt Cathis

16:31, 31 maj 2012

has: kommer trafikverket skicka över pengar till sj för alla långa stopp dom sista dagarna

Catharina Elmsäter-Svärd: has precis har vi påbörjat ett system med kvalitetsavgifter, vilket innebär att den som stör får betala en "straffavgift" detta gäller oavsett om det är infrastrukturhållaren eller om det är ett tåg som fått stopp och hindrar andra tåg. Detta är nytt, och utvecklas. Men sysftet är att var och en ska ta sin del av asnvaret för att förhindra strul Cathis

16:32, 31 maj 2012

Catharina Elmsäter-Svärd: Ett stort Tack till alla er som ställde frågor. kom med synpunkter. Det hjälper mig i mitt arbete, och jag hoppas att mina /snabba o korta/ svar hjälpte er. Ha en fortsatt bra kväll Cathis

16:33, 31 maj 2012

<
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista