STOCKHOLM

Stadsbibliotekets nota för konsulter över budget

Stockholms stadsbiblioteks kostnader för inhyrd personal ligger långt över budget, visar en ekonomisk rapport från Kulturförvaltningen.

Redan i slutet av april hade mer än hälften av de budgeterade pengarna gått åt.

Trots det räknar biblioteket kunna hålla budgeten, bland annat genom att ta reda på vad som ligger bakom den ökade användningen av bemanningsföretag och genom att ha bättre koll på kostnaderna.