Stockholm

Populär parkering i Ropsten krymper

1:16 min

Den 1 september försvinner över 300 parkeringsplatser från infartsparkeringen i Ropsten. Marken behövs i samband med bygget av Norra Djurgårdsstaden. 

– Med tanke på att vi blir av med en stor yta vi har haft som infartsparkering så blir vi då också av med 320 parkeringsplatser som vi har haft som infartsparkering för de som kommer huvudsakligen från Lidingö, säger Christian Rockberger, VD på Stockholm parkering.

Hur kommer det att påverka de som brukar parkera där?

– Det vi har gjort är ju att försöka använda den yta som finns kvar. Det kommer att finnas möjlighet att hitta nya parkeringsplatser i närområdet och det gör att det kommer ändå att finnas kvar 570 parkeringsplatser, säger Christian Rockberger.

Stockholms stad ska bygga ett logistikcentrum på en del av infartsparkeringen i Ropsten. Det betyder att 320 parkeringsplatser försvinner, något som kommer att bli besvärligt för de Lidingöbor som brukar ställa bilen där - parkeringen har normalt en beläggning på 90 %. Stockholm parkering har hittat 50 nya platser i området och totalt kommer det att finnas runt 570 platser i höst. Dessutom höjs avgiften för infartsparkeringen så att platserna ska utnyttjas rätt.

– Det vi gör nu är att vi höjer infartsparkeringen här från 30 till 50 kronor. Då kostar det lika mycket att infartsparkera här som det gör att parkera på gatan i närområdet. Skulle vi inte göra den här höjningen så befarar vi att de här infartsparkeringsplatserna istället skulle användas av de boende i området eller de som kommer att jobba med bygget i området, säger Christian Rockberger.