STOCKHOLM

Bevakningsföretag har brister

Ett bevakningsföretag i Stockholm måste redovisa en rad uppgifter om sin personal till länsstyrelsen och ta inte godkänd personal ur tjänst.

Vid en inspektion av företaget hittade länsstyrelsen en rad brister. Bland annat ska företaget omedelbart ta personal som inte är godkänd ur tjänst. De måste också lämna in en förteckning över anställd personal och vilken typ av arbetsuppgifter de har. Senast den 31 augusti ska länsstyrelsen ha fått in uppgifterna.