FLYKTINGPOLITIK

Ojämn flyktingmottagning i länet

2:00 min

Det är stora skillnader i flyktingmottagandet mellan kommunerna i Stockholm. I Täby kommun tar man emot minst antal flyktingar. I Södertälje tar man emot flest. Och Länsstyrelsen vill se en förändring.

Så nu försöker länsstyrelsen att förbättra samarbetet mellan kommunerna för att de kommuner som kan, ska ta ett större ansvar.

Maher Haddad kom från Syrien till Sverige för fem månader sen och har bosatt sig i Södertälje. Han vill bo här för att språkmässigt kan han klara sig utan att kunna svenska flytande.

Och han, precis som de flesta som kommer till Södertälje som flykting, bor hos släktingar. Det är till Södertälje som de flesta söker sig. De senaste tre åren har kommunen mottagit över 1600 flyktingar vilket är en fjärdedel av alla flyktingar som kom till Stockholmsregionen.

Nu vill länsstyrelsen att andra kommuner ska ta ett större ansvar för flyktingar, speciellt med tanke på att allt pekar på att antalet från speciellt Syrien dramatiskt kommer att öka nästa år. Och den kommun som tar emot minst antal flyktingar i jämförelse med sitt invånarantal är Täby kommun. Moderaten Leif Gripestam är ordförande i kommunstyrelsen i Täby.

– Ja, det är den bedömning vi har gjort utifrån de avtal som är skrivna sedan lång tid tillbaka. Alltihop har att göra med bostadsfrågan. Det finns helt enkelt inte bostäder och det är det som är problemet, säger Leif Gripenstam.

Men jämförelsevis med andra kommuner så tar ni fortfarande in väldigt få. Tycker inte du att man ska ta in fler då?

– Vad du inte tänker på är att människor väljer att flytta till vissa kommuner för att det bor redan många där som de känner, släktingar och människor från samma nationalitet. Det är därför vissa kommuner sitter i den situationen att många människor väljer att flytta dit. Det är bara så det är, säger Leif Gripestam.

Men länsstyrelsen anser att kommunerna som tar emot en liten andel flyktingar idag, som till exempel Täby som tog emot 64 flyktingar de senaste 3 åren, de kan göra mer för att jämna ut spridningen av flyktingar i länet.

Maher Haddad har just fått ett jobb i en chipsfabrik när vi träffar honom på arbetsförmedlingen i Södertälje. Med det nya etableringsprogrammet för nyanlända flyktingar så står arbetsförmedlingen för mycket som kommunerna tidigare var ansvariga för. Men inte heller i Södertälje växer lediga bostäder på träd.

Men 25-åriga Maher Haddad skulle kunna flytta till en annan kommun om det fanns en ledig lägenhet där. Men först vill han lära sig svenska.