Bostäder

Bostadsbyggandet minskar kraftigt

Bostadsbyggandet i länet minskade kraftigt i fjol. Enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån började knappt 6 000 bostäder att byggas 2012. Det är en minskning med nära en tredjedel jämfört med 2011. Då byggdes nära 8 700 bostäder.

Av de påbörjade bostäderna var drygt 5 000 i flerbostadshus. Det är cirka 2 000 färre än vad som började byggas 2011.

I landet i stort minskade bostadsbyggandet med 23 procent.