hemtjänst

Inget lagbrott att förbjuda vård av anhöriga

Det var riktigt av Södertälje kommun att förbjuda vård av anhöriga, det slår förvaltningsrätten fast i en färsk dom.  Orsaken till förbudet var att mängden företag som vårdade anhöriga ökat lavinartat, något som spräckte Södertäljes hemtjänstbudget.

Det var i höstas som Södertälje kommun förbjöd privata företag att vårda anhöriga. Men de borgerliga allianspartierna överklagade kommunstyrelsens beslut men nu skriver Länstidningen att beslutet som kommunen tog INTE var ett brott mot lagen, det har förvaltningsrätten slagit fast.

Domen handlar både om företagen som bara vårdade anhöriga och om att värvningen av nya kunder skett på ett aggressivt och oseriöst sätt.