Stockholm

Straffavgift hotar om inte lärare får mindre att göra

Arbetsmiljön för lärarna i Stockholms stad måste bli bättre, annars hotar Arbetsmiljöverket med en straffavgift på två miljoner kronor.

Det var ett skyddsombud vid Lärarnas Riksförbund som i höstas anmälde hela Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad till Arbetsmiljöverket.

Arbetsbördan för lärarna har enligt skyddsombudet ökat, med bland annat mer administration och dokumentation. Enligt skyddsombudet är det ett systemfel som gör att lärarna inte hinner med.

Arbetsmiljöverket kräver att Utbildningsförvaltningen ser till att det blir tydligt för alla lärare vilka arbetsuppgifter de ska utföra, och hur de ska prioriteras när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Utbildningsförvaltningen ska också ange vilka arbetsuppgifter som kan tas bort från lärarkåren, eller förenklas för lärarna.

Om inte det här görs före den 15 augusti väntar en straffavgift på två miljoner kronor.