socialtjänstgranskning

Frivilliga krafter tar vid när socialen sviktar

1:47 min

Hjälporganisationer fyller en allt viktig roll i takt med att allt fler barn och unga som far illa inte får den hjälp de behöver av socialtjänsten. T ex Stadsmissionen och Gula änglarna i Stockholm.

– Vi märker att många faller mellan stolarna, att man hamnar i kläm mellan olika lagstiftningar. Trots att Socialtjänstlagen är en bred och tillåtande lagstiftning så håller man sig ibland bara till det som man måste göra. Så upplever vi det ganska ofta och då träffar vi personer i svåra kriser, säger Anna Bonnier.

– Vi har ju mycket tid. Vi säger att vi jobbar med tid och relation som vårt främsta redskap i kontakt med våra besökare. Ibland är det som en lättnad för socialtjänsten att vi finns, att vi kan samla den information som de har svårt att ta tid att ta till sig, säger Jenny Säflund.

Allt fler unga som faller genom samhällets alla skyddsnät hamnar alltså hos t ex Stadsmissionens unga Station. Det finns dessvärre behov av fler ideella krafter, i takt med att Välfärdssverige sviktar.

En organisation som är välkänd bland utsatta missbrukare i alla åldrar är Gula Änglarna i Stockholm. Ethel Dahlman startade Änglarna för sexton år sen, och har sett en oroväckande utveckling, särskilt bland de unga:

– Tyvärr har det blivit fler. Fler och svårare fall. Och yngre i åldrarna.

Hur unga möter du?

– Vi har sett ner till 13, 14-åringar, nere på plattan.

Och det här är ungdomar som Socialtjänsten inte kunnat hjälpa?

– När dom har inte lyckats, i många utav fallen. Men där har vi gått in. Jag har idag över 50 personer jag har kontakt med och hjälpt. Enstaka har fallit tillbaka, säger Ethel Dahlman, vid Gula Änglarna.