Bostadssituation

Psykolog: Kommunerna måste ta sitt ansvar för att stoppa vräkningar

1:29 min

Det är kommunernas ansvar att stoppa vräkningar av barnfamiljer. Det säger Rädda Barnens psykolog efter P4 Radio Stockholms avslöjande att vräkningarna av barnfamiljer i Stockholms län ökat med 27 procent på ett år. Totalt drabbades 160 barn i länet av att deras familjer vräktes från sina lägenheter förra året.

Anna Norlén är psykolog på Rädda Barnen och hon säger att kommunerna måste agera snabbare.

--I många fall som vi kommer i kontakt med från Rädda Barnen så är ju vräkning ingenting som uppstår plötsligt, utan det ofta en ganska lång och komplex sekvens av omständigheter som leder fram till det. Och där är det ju socialtjänstens ansvar om föräldrar inte kan det att träda in och erbjuda åtgärder som tryggar upp barns vardag.

Antalet barn som bodde i hushåll som vräktes från bostaden ökade på ett år med 27 procent i Stockholms län. I Stockholms stad var ökningen ännu större, nämligen 74 procent.

Karin Rågsjö från Vänsterpartiet i Stockholm har idag krävt att vräkningarna omedelbart ska stoppas. Men moderata socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött säger att Stockholms arbete mot vräkningar är på rätt väg, och hon tror att ökningen 2012 var tillfällig.

--Jag hoppas att vi kan se det här året och de siffror vi ser som en parantes, och att vi i fortsättningen kan se den här vikande trenden, för jag tror nämligen att det är så i lite längre perspektiv. Då tror jag att vi gör alldeles rätt saker och vi ska fortsätta med det. Vi ska fortsätta med ett bra vräkningsförebyggande arbete, vi ska ha goda kontakter mellan bostadsbolagen och socialtjänsten, vi ska gå in i tidiga skeden med skuldsanering och göra det som vi gör just nu, prioritera alla barnfamiljer i det.