STOCKHOLM

Origo - nytt resurscenter mot hedersvåld invigt

0:58 min

Idag invigdes Origo - ett helt nytt resurscenter mot våld och förtryck i hederns namn.

Origo ska stödja utsatta ungdomar och kommer att finnas såväl på webben som i lokaler i centrala Stockholm. Origo är ett samarbete mellan flera olika myndigheter, däribland Polismyndigheten, landstinget och Länsstyrelsen där Chris Heister är landshövding.

--Det är två delar i detta, dels att stötta, hjälpa och förebygga för dom unga. Men också att utveckla arbetet kring de här frågorna och det är en fantastiskt rolig dag idag. Att kunna iniviga resurscentret Origo. Origo står för mittpunkten och det här ska ju vara spindeln i nätet runt de här ungdomarna, öka kompetensen och förebygga och se till att färre ungdomar utsätts för detta, säger Chris Heister.

Men hur ser det då ut i Stockholm. Vad vet man om hur många ungdomar som faktiskt utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld?

– Det är svårt att säga en siffra, men det handlar om 1000-tals ungdomar i Stockholms län och det är därför som det här inititativet är så viktigt. Och det här är en viktig dag - vi är ensamma om det här i Europa.