ARBETSPLATSOLYCKOR

Arbetsolyckor bland unga ökar i Stockholms län

1:17 min

Varje år skadar sig flera tusen unga på jobbet. Bara i Stockholms län har det kommit in mer än 700 anmälningar om arbetsolyckor för 2012. Det är en ökning med drygt 40 procent sedan 2009.

– Jag tycker att det är oroväckande att unga skadar sig i arbetslivet. Det är unga som har ett helt arbetsliv framför sig och skadar man sig i unga år så kan i värsta fall stora delar av arbetslivet framöver vara förstört för dem, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Antalet hittills anmälda arbetsolyckor som drabbade unga Stockholms län förra året är över 700. För tre år sedan var det under 500 anmälningar.

Antalet anmälningar om arbetsolyckor som drabbat personer under 25 år har alltså ökat med mer än 40 procent sedan 2009.

Den hårdast drabbade branschen är byggbranschen.

– Vår verksamhet är extremt föränderlig och det händer väldigt mycket på kort tid på en arbetsplats och för att vara på en byggarbetsplats så bör man vara väl informerad om hur arbetsplatsen är utformad. Man ska också tas om hand på ett rättmätigt sätt och det är väl det som brister i mångt och mycket, att man inte får den här riktiga introduktionen. Man får inte en handledare när man kommer ut, man kommer ut som en 19 - 20-åring och ska arbeta och så ställs man ute på arbetsplatsen och så är man inte van att röra sig på en byggarbetsplats och då blir skadorna så småningom, tyvärr, säger Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på fackförbundet Byggnads avdelning i Stockholm.