Samordnade varutransporter på Södertörn

För att minska utsläppen ska kommunerna på Södertörn försöka samordna varutransporterna i kommunerna. Det här är för att minska belastningen på miljön och sänka kostnaderna.

Mindre utsläpp av koldioxid, och lägre kostnader hoppas kommunerna på Södertörn på genom att samarbeta om varuleveranser. Men det kommer också att bli lättare för personalen på exempelvis skolor och förskolor. De ska slippa ta emot många olika varubilar.
Leveranser som det kan handla om är bland annat mat till skolor och förskolor, sjukvårdsartiklar och kontorsmaterial.

Nu föreslås Södertälje kommun vara med i en gemensam upphandling av en transportör för de åtta kommunerna, och inriktningen ska vara att bilarna ska köras på fossilfria bränslen.

Södertälje kommun tänker inrätta en lokal projektledare på halvtid i år och nästa år för att jobba med de gemensamma varutransporterna.

I samarbetet ingår kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn.