TRAFIK

Den "tysta" asfalten lossnar från vägarna

1:23 min

Under vintern tar vägar med  så kallad tyst asfalt så mycket stryk att beläggningen kan lossa från vägbanan. På flera teststräckor har beläggningen släppt, vilket är både trafikfarligt och dyrt.

– Risken, som vi ser det, är att den inte håller och det blir för många skador, säger Torbjörn Jacobson, beläggningsexpert vid Trafikverket.

Det är en situation som Trafikverket inte vill ha då det kan bli stenskott eller att hastigheten måste sänkas.

Den tysta asfalten är porösare än konventionell beläggning och sänker påtagligt det störande ljudet, men ihåligheterna ökar även möjligheten för vatten och salt att tränga ned i beläggningen. Det är på vintern det är de tuffa påkänningarna, enligt Torbjörn Jacobson, på sommaren är det inga problem.

Tyst asfalt är tänkt att användas där det finns stora bullerproblem och testerna kommer att fortsätta. Hittills har flera provsträckor inte motsvarat förväntningarna, vilket noterats av bilisterna.