Haninge

Kraftig brand i industri i Haninge

En kraftig brand utbröt på tisdagskvällen i en industrilokal i Haninge. Eftersom gasflaskor förvarades i byggnaden bedömde brandkåren explosionsrisken som hög.

Vid midnatt var byggnaden övertänd och 15 brandmän arbetade med att försöka hindra branden från att sprida sig till ett intilliggande bostadshus.

– Vi kan inte gå in i byggnaden på grund av explosionsrisken, vi räknar med att det tar 24 timmar innan det är säkert att närma sig, säger Kaj Broberg, operativ chef vid Södertörns brandförsvar.

Räddningstjänsten spärrade av 300 meter runt industrifastigheten och arbetade med släckning bakom skydd.

Vid 01-tiden stod hela byggnaden i brand och taket hade rasat in på flera ställen. Brandkåren hade då begränsat spridningsrisken och inga omkringliggande byggnader ansågs vara i fara.

P4 Radio Stockholm