Sjukvård

Mässlingutbrott i Stockholm

3:07 min

I ett ovanligt utbrott har ett tiotal människor i Stockholms och Uppsala län drabbats av mässling. I Uppsala län sprids smittan ännu. Myndigheterna ber allmänheten se över sitt vaccinationsskydd mot den mycket smittsamma sjukdomen.

En annan maning är att ringa vårdguiden eller sjukvårdsrådgivningen vid misstänkt symptom för att få anvisning om hur kontakt med vården kan gå till utan att utsätta andra för smittrisk.