Stockholm

Stockholmsporten - ny stadsdel i västra Stockholm

Det ska byggas 5 000 nya bostäder i västra Stockholm på gränsen till Järfälla. Den nya stadsdelen planeras i korsningen mellan E18 och den nya motorleden Förbifart Stockholm.

5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser ska byggas i korsningen mellan E18 och den nya motorleden Förbifart Stockholm.

Politikerna kallar den nya stadsdelen Stockholmsporten och kommer att förena Barkarby med södra Järva.

Utredningarna och programarbetet beräknas pågå under två år och kosta ungefär 20 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden startar den 7 mars programarbete för området vid Hjulstamotet - Stockholmsporten.

Exploateringsnämnden fattar den 14 mars beslut om att utreda förutsättningarna för genomförande av Stockholmsporten. Samma dag fattar Trafik- och renhållningsnämnden beslut om att medverka i programarbetet för Stockholmsporten.