Psykiatrin

Primas övertagande av BUP Järva ifrågasätts av fackjurist

1:32 min

Facket ställer sig frågande till om det går arbetsrättsligt rätt till när nya företaget Prima Barn AB tar över BUP Järva, barn- och ungdomspsykiatrin, i nordvästra Stockholm efter Praktikertjänst. Det är första gången inom barnpsykiatrin som en entreprenör byts ut mot en annan och det nya företaget vill själva välja anställda och inte per automatik låta den nuvarande personalen vara kvar.

En av de psykologer på BUP Järva som tvingas sluta är Susanna Alevid. Hon är oroad både för egen del, och för patienterna.

– Vi är oroliga för att det blir ett övertag av verksamheten, där personalen inte automatiskt kommer att gå med, som de vanliga gången är, säger hon.

– Det innebär att vi måste avsluta de behandlingar vi har igång nu, och dessutom säga nej till patienter som kommer till oss. Det blir helt enkelt ett glapp, där patienterna hamnar i kläm, säger Susanna Alevid till P4 Radio Stockholm.

Prima har tagit över flera barnpsykiatriska verksamheter i Stockholm, och nu står alltså BUP Järva på tur.

Primas modell som vann upphandlingen genom att vara betydligt billigare i pris - består bland annat av fler läkare och sjuksköterskor, men färre socionomer, psykologer och kuratorer är vad som jobbar på BUP idag.

Så annorlunda mot nu att Primas VD Anna Wiklund hävdar att företaget inte är skyldigt att ta med sig alla anställda utan kan välja de som passar i kompetens.

- Det handlar inte om någon regelrätt verksamhetsövergång, säger hon, utan vad hon kallar ett övertag.

– Det är inte riktigt klart om några, och i så fall vilka kommer att få jobb hos oss. Jag känner inte till vilka som jobbar på BUP Järva idag, eftersom det inte är fråga om en övergång, säger Anna Wiklund.

Inriktningen ska bli mer medicinsk, och orsaken till Primas modell är helt enkelt att ersättningen från landstinget ska bli så hög som möjligt.

Det är första gången inom barnpsykiatrisk verksamhet som en entreprenör byts ut mot en annan, och den intressanta frågan blir nu om Prima agerar arbetsrättligt lagligt. Måste Prima erbjuda alla gamla anställda nytt jobb, eller måste man inte?

– Det behöver redas ut så snabbt som möjligt, annars kan det sluta med rättegång i Arbetsdomstolen, och kanske miljonskadestånd säger Dan Holke, chefsjurist på LO/TCO Rättsskydd.

– Det sämsta som kan hända är att personalen får gå utan arbete i ett års tid, och sen kanske domstolen slår fast att det verkligen var en verksamhetsövergång. Det innebär att den som tog över verksamheten isåfall tvingas betala löner och skadestånd till de anställda som blivit felaktigt behandlade. Det kan röra sig om miljonbelopp, säger Dan Holke till P4 Radio Stockholm.