Barn

Etiskt råd vill tillåta surrogatmödrar

En majoritet av Statens medicinsk-etiska råd vill tillåta surrogatmödrar, det skriver de i sin nya rapport som läggs fram idag. Förslaget gäller uteslutande icke-kommersiellt surrogatmoderskap.

 Det ska finnas en nära relation mellan surrogatmamman och de tilltänkta föräldrarna, det skriver representanter för Smer på Svenska Dagbladets debattsida.

I dag är detta förbjudet i Sverige.