KARLBERG

Intern kritik mot Militärhögskolan Karlbergs restaurang

Restaurangen på Militärhögskolan Karlberg får nu svidande kritik i en intern inspektion. En lång rad åtgärder krävs för att matgästerna inte ska utsättas för hälsorisket.

Vid en inspektion i januari konstaterades att restaurangen trots löften inte åtgärdat en mängd brister som påpekats flera gånger tidigare. Det handlar bland annat om underhåll av lokalerna så att de kan hållas rena och att ordna ventilation.

Vid inspektionen noterades också ett kylskåp som höll åtta plusgrader, smutsiga arbetskläder, nerkyld mat utan märkning om innehåll och att myror uppgavs förekomma på bottenvåningen.