Solna

Bygget av Karolinska kan stoppas

Konflikten inom byggbranchen kan komma att slå mot bygget av nya Karolinska i Solna. Fackförbundet Byggnad har ju sagt upp byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

Oenigheten gäller bland annat säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 12 mars om inte arbetsgivarna och facket kommit överens innan dess.