Debatt

Miljöpartiet: Upphandla inte barn- och ungdomspsykiatrin

9:16 min

Helen Öberg, Miljöpartiet, motsätter sig upphandling av psykiatrin i allmänhet och särskilt barn- och ungdomspsykiatrin när det riskerar att oro barnen och anhöriga.

Allt fler barn och ungdomspsykiatriska mottagningar, BUP, privatiseras nu i Stockholm och det är vårdföretaget Prima som tar över, med helt ny inriktning och egen personal. Som P4 Radio Stockholm tidigare rapporterat finns oro från anställda och föräldrar för att vården av barn och unga ska bli sämre.

Den oron delas av Helen Öberg, Miljöpartiet i landstinget, som är emot privat drift av barnpsykiatrisk vård.

– Vi tycker att psykiatrin inte lämpar sig särskilt väl för att plocka in privata entreprenörer på. Det beror mycket på att det är en komplicerad verksamhet med många behov hos patienter. Och alldeles särskilt barnpsykiatrin är inte lämplig att upphandla.

Närmast i tur står BUP Botkyrka, och den 1 maj är det dags för BUP Järva att tas över av Prima.

Den politiska majoriteten i Landstinget, Birgitta Rydberg, FP, svarar på kritiken.

– Jag känner väldigt stor trygghet med att Prima kommer att bedriva en lika bra verksamhet som Praktikertjänst tidigare har gjort på BUP-Järva.

– Jag blir ganska upprörd över att personal i de nuvarande verksamheterna försöker skrämma föräldrar och anhöriga och påstå att man ska försumma barn med sociala problem.

– Det är ingen nedskärning, det är en 50% högre ersättning i Järva än tidigare. Vilket innebär att vi satsar mera än vad vi gjort tidigare.