Stockholm

Avgiften för boendeparkering höjs idag

Idag höjs avgiften för boendeparkering i Stockholms innerstad. Istället för 700 kronor i månaden kostar det nu 800 kronor. Och priset på en dygnsbiljett höjs från 50 kronor till 60. Syftet med prisökningarna är att få fler innerstadsbor att välja bort parkering på gatorna och istället välja garage och parkeringar på tomtmark.

På så sätt hoppas staden öka framkomligheten på gatorna för kollektivtrafiken,  enligt trafikkontoret.