Arbete mot mobbning kritiseras

Arbetet med att minska mobbningen i Stockholms skolor har inte gett resultat, det visar en revisionsrapport som presenterades idag.

Enligt rapporten har det under de senaste fyra åren inte skett några förändringar, varken till det bättre eller till det sämre.
De flesta elever känner sig trygga i skolan, men på nästan samtliga skolor finns också elever som känner sig utsatta. Stockholms stad saknar en policy för hur skolor ska arbeta med mobbning, något som revisorerna tycker är en brist.