Hårt tryck på Sollentunas barnomsorg

Trycket på barnomsorgen fortsätter att vara mycket högt i stora delar av Stockholm län. I Sollentuna är situationen så allvarlig att kommunen nu tvingats till akuta åtgärder.

- Sollentuna kommun har i dagsläget ungefär etthundra barnomsorgsplatser för lite jämfört med för ett år sedan, säger Camilla Wallström, förvaltningschef på barn- och utbildningskansliet, till Radio Stockholm.
Kommunerna är idag skyldiga att ordna fram en barnomsorgsplats inom tre månader, enligt den så kallade barnomsorgsgarantin. Flera kommuner i Stockholms län har vid flera tillfällen haft svårt att uppfylla det kravet.
- Vi har inte gjort någon exakt uppföljning men jag tror säkert att det förekommer att man kan få vänta lite längre, säger Camilla Wallström.
Det finns huvudsakligen två skäl till att köerna till barnomsorgen i Sollentuna växer. Under 2004 föddes betydligt fler barn än tidigare och dessutom har det flyttat in många nya barnfamiljer i kommunen. Att starta nya förskolor är ett tidskrävande arbete. Från det att en ny förskola har beställts tar det ungefär två år innan verksamheten kan starta. Men för att kunna möta de ökade behoven måste processen gå snabbare.
- Den snabbaste åtgärden kallar vi för akutplats, via kommunens hemsida kan man anmäla att man behöver en plats omedelbart och där har vi lyckats ordna tillfälliga placeringar i två till tre månader. Därefter räknar vi med att få igång den första tillfälliga förskolan som vi hoppas ska kunna starta den i april, säger Camilla Wallström.
Ett annat problem handlar om svårigheter att kartlägga hur många familjer som verkligen står i kö för en barnomsorgsplats. Det finns exempel på familjer som stått kvar i kön trots att de flyttat från kommunen för flera år sedan. Detta hoppas kommunen nu kunna lösa genom ett helt datoriserat och Internetbaserat kösystem.
- Hela barnomsorgskön överförs nu till det nya datasystemet, det omfattar alla förskolor och all barnomsorgsverksamhet i kommunen. Där kommer vi att kunna få en total överblick på hur många barn som står i kön och när man vill ha plats. Registret kommer att uppdateras regelbundet, säger Camilla Wallström vid barn- och utbildningskansliet.