Babyboom på Lidingö

Inte sedan 60-talet har det fötts så många barn på Lidingö. År 2004 födes 533 barn. Det är 56 fler än året dessförinnan. För att hitta ett år med fler nyfödda får man gå tillbaka ända till år 1967, enligt ett pressmeddelande från Lidingö kommun.

Lidingökvinnorna föder också flest barn i länet, med 2,1 barn per kvinna. Vid årsskiftet bodde 41 419 personer i Lidingö kommun. Det är en ökning med 225 personer jämfört med 2003, enligt prelimiära befolkningsuppgifter.