Landstingets löfte om vidareutbildade ambulanssjukvårdare sprack

Hälften av landstingets ambulanser körs nu på dispens eftersom stora delar av personalen inte har den kompetens som politikerna har lovat ska finnas i ambulanserna. Efter en omorganisation var tanken att specialistutbildade sjuksköterskor skulle bemanna ambulanserna från och med den här månaden, men långt ifrån alla har hunnit gå den specialistutbildning som var tänkt.

- Vi kommer inte att klara kompetenskraven enligt det ursprungliga kravet specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna och där kommer vi därför att nyttja dispensen, säger Åke Östman, personalchef på landstingets ambulansföretag AISAB, till Radio Stockholm.

I juni 2004 gav sjukvårdslandstingsrådet, socialdemokraten, Inger Roos löfte om att varje ambulans från och med februari 2005 skulle vara bemannad med en legitimerad sjuksköterska med 40 poängs specialistutbildning och sex månaders praktik inom akutsjukvården.

Igår började landstingets nya organisation för ambulanssjukvården att gälla. Det visar sig då att hälften av sjuksköterskorna saknar den specialistutbildning det tidigare talades om och ett tiotal saknar även den 6 månaders praktik som det var tänkt att alla skulle ha, detta samtidigt som två av länets fyra akutbilar tas bort.

Ambulansföretagen har nu tre år på sig att utbilda personalen så att de får den fullständiga kompetens som politikerna utlovat. Även om det dröjer till 2008 så behöver inte patienterna vara oroliga lovar Åke Östman vid ambulansföretaget AISAB.

- Dispensen gäller en vidareutbildning på 40 poäng. All personal har jobbat länge, är erfaren och klarar sitt jobb mycket väl, säger Åke Östman, till Radio Stockholm.