Förändrad policy för skolor i Nacka efter teatersamarbete

Dramatiska institutets projekt i Nacka där barn i en förskolesklass fick en detaljerad pornografisk berättelse uppläst för sig gör nu att Nackaskolorna ser över sitt samarbete med utomstående institutioner. Eventuellt kan det bli fråga om en ny policy, säger skolchefen Agneta Jörbeck. Jörbeck säger att både skolan och Dramatiska institutet har ett ansvar för inträffade.