Skärpt sjöfyllerilag dröjer

Inte heller i sommar blir det några förändringar i sjöfyllerilagen. Regeringen har i olika omgångar försökt skärpa reglerna - men förslagen har inte accepterats av de övervakande myndigheterna.

En ny utredning som startades i fjol ska kunna utmynna i ett förslag på sänkt alkoholgräns till sjöss först runt nästa årsskifte.

Tanken i den förra utredningen var att sänka promillegränsen i utsatta farvatten - och 0.2 promille föreslogs som nedre gräns i till exempel farleder och hamnar. Men förslaget som presenterades 2001 fick omfattande kritik - då det skulle bli problem med gränsdragningar och därmed rättsäkerheten.

Det finns emellertid en politisk vilja att ha samma nivå som på land - så promillegränsen 0.2 kommer troligen att finnas med som en nedre gräns även i den nya utredningen. 

Antalet påträffade sjöfyllerister ökar och både polis och Kustbevakning hade sett fram emot en skärpt lagstiftning inför sommaren säger Dan Östman gruppchef vid sjöpolisen i Stockholm. Det blir det nu alltså inget av förrän tidigast sommaren 2006.