16-årings död i byggolycka prövas inte av HD

Högsta Domstolen tänker inte pröva domarna i fallet med den 16-årige pojke som omkom vid en arbetsplatsolycka på Tallkrogens skola i Enskede för snart tre år sedan.

I samband med renoveringsarbete rasade en tegelvägg över pojken. VD:n för det byggföretag som utförde arbetet och regionchefen hos byggherren - kommunala skolfastigheter i Stockholm, SISAB, dömdes av tingsrätten till böter på 4500 kr respektive 10 500 kr. Hovrätten tog inte upp målet - det gör inte heller HD, och det innebär att tingsrättens domar mot de båda står fast.